Historie Budov
Nejstarší zmínka o mlýnech na Kampě pochází z roku 1393, stopy bádání vedou až do 10. století. Po jejich zničení za husitských válek získal pozemek Václav Sova z Liboslavě, který vybudoval dům a hamr a dal mlýnům jméno, zachované dodnes. V 16. století byl vystavěn kamenný mlýn. Historie mlýnů je dále provázena válkami, požáry a povodněmi. V 19. století objekt výrazně přebudoval František Odkolek. Působili zde někteří významní architekti: ve 30. letech 19. století to byl Josef Kranner, v 60. letech i stavitelé Národního divadla Josef Šulc a Josef Zítek. Na konci 19. století mlýn opět vyhořel.
Po druhé světové válce tu sídlily některé kulturní instituce. A již v období mezi světovými válkami vznikla myšlenka přebudovat objekt na moderní galerii. Teprve nedávná rekonstrukce (proběhla v letech 2000 – 2001) přeměnila mlýny na Museum Kampa, kde je instalována stálá expozice světově unikátní Sbírky Ja na a Medy Mládkových.
Obě křídla hlavní budovy a konírna byly opraveny a doplněny výraznými moderními prvky, v nichž se spojila ocelová konstrukce s čistými skleněnými plochami. Architektonicky zajímavá je prosklená věž s vyhlídkou od Mariana Karla a prosklená lávka Václava Ciglera vystupující téměř nad řeku. Její skleněná podlaha zároveň dovoluje příjemné horní osvětlení velkého sálu v přízemí. Výstavní prostory jsou zbudovány v části přízemí a v prvním a druhém patře hlavní budovy. V její vstupní části se nad sebou ve třech podlažích nacházejí rozlehlejší sály, kde je instalována sbírka českého, polského, maďarského a jugoslávského umění druhé poloviny 20. století. V přízemí tzv. Šulcova křídla se nachází kavárna, v komorních salónech v prvním a druhém patře najdou návštěvníci proslulou kolekci obrazů a studií Františka Kupky spolu se sochami Otto Gutfreunda. V protilehlé nízké konírně se budou střídat výměnné výstavy. Původně plánované otevření na konci léta 2002 se v důsledku povodní oddálilo o jeden rok.

Historie sbírky
Meda Mládková se za studií v Paříži v padesátých letech seznámila s Franiškem Kupkou a brzy pochopila jeho zásadní význam pro vznik a vývoj abstraktního umění. Časem získala rozsáhlou kolekci jeho obrazů a důležitých studií. V šedesátých létech začala jezdit do Československa, Polska, Maďarska a Jugoslávie, navštěvovala ateliéry a nakupovala obrazy, sochy, kresby i grafické lity. Postupně tak vznikal pozoruhodný soubor děl především generace nastupující koncem padesátých a začátkem šedesátých let a pak i řady mladších umělců. Zakoupená díla Meda Mládková vystavovala v zámoří. Po Kupkovi tvoří důležitou součást sbírky velká kolekce Jiřího Koláře a také soubor soch Otto Gutfreunda. Kolekce byla vystavována v řadě významných muzeí a galerií u nás i v zahraničí. Největší část sbírky byla převezena z Washingtonu do Prahy až do nově zřízeného Musea Kampa. Její součástí se stala také kolekce shromážděná v roce 1989 pro Jindřicha Chalupeckého. V roce 2002 věnovali Jiří a Běla Kolářovi Museu Kampa svou sbírku umění 20. století s důrazem na jeho druhou polovinu.

rolex datejust mens 116244bkmdj 36mm automatic diamond bezel ob factory