Sovovy mlýny pod vodou …
Pouhých několik dní před připravovaným otevřením Musea Kampa a restaurace Sovovy mlýny zaplavila Prahu tisíciletá voda. Zničila celý areál Musea Kampa, v restauraci po sobě zanechala kromě zdevastovaného interiéru také znehodnocené vybavení nové kuchyně. Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám pomohli se s katastrofou co nejdříve vyrovnat. Přes rok trvala rekonstrukce hrozivých následků katastrofy..

 Sovovy mlýny under the water …
Great floods came into the Prague just a few days before grand opening Museum Kampa and restaurant Sovovy mlýny and stopped in second floor level of the complex of museum. All area of musem, interior and new kitchen facilities was debased. For help we thanks American embassy, personal of restaurant and other volunteers. Museum still equalize with catastrophical results of destroying summer, and the reconstruction wasn’t done year after.